Home/Tablice wyróżniające i informacyjne

Tablice wyróżniające i informacyjne

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego pojazdy ciężarowe muszą być odpowiednio oznaczone. Prawidłowe oznakowanie pojazdu tablicami wyróżniającymi i informacyjnymi pozwala innym kierowcom odpowiednio wcześniej rozpoznać pojazdy ciężkie, długie, z nietypowym ładunkiem lub przewożące niebezpieczne ładunki, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

W naszym sklepie znajdziecie najczęściej stosowane tablice i oznaczenia w formie metalowe, naklejek oraz folii magnetycznych, składane oraz stałe.

KUPISZ TUTAJ!

Tablica ODPADY / Tablica z literą A – przewóz odpadów

W Polsce od 24 stycznia 2018 roku istnieje obowiązek oznakowania pojazdów przewożących odpady specjalnymi tablicami. Tablice dostępne w naszej ofercie są zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska.

Do oznaczenia transportu krajowego stosuje się tablicę z napisem ODPADY:

  • Składana tablica ODPADY koloru białego o wymiarach 40 cm x 30 cm, z napisem „ODPADY”,
  • Składana tablica ODPADY koloru białego o wymiarach 30 cm x 12 cm z napisem „ODPADY” – gdy zamontowanie dużej tablicy jest uniemożliwione

Do oznaczenia transportu transgranicznego stosuje się tablice z dużą literą A:

  • Stała lub składana tablica koloru białego o wymiarach 40 cm x 30 cm, na której umieszczona jest wielka litera „A”.

W obu przypadkach oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu pojazdu, na jego zewnętrznej powierzchni. Ponadto oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Więcej info o przepisach i tablicach
Tablica ODPADY
KUPISZ TUTAJ!
Tablica z literą A
KUPISZ TUTAJ!

Tablica przewóz dzieci

Tablica „uwaga przewóz dzieci” to kwadratowa tablica barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Jest to obowiązkowe oznakowanie pojazdu, który przewozi zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat. Tablica powinna być umieszczona z tyłu i z przodu pojazdu, możliwie blisko lewej płaszczyzny obrysu, na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni. Tablice „uwaga przewóz dzieci” powinny być schowane lub złożone w czasie, gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego.

W naszej ofercie znajdziesz tablice „uwaga przewóz dzieci”:

  • składane (odblaskowe i zwykłe),
  • stałe z kieszenią(odblaskowe i zwykłe),
  • magnetyczne (odblaskowe i zwykłe).

Wszystkie w tej samej cenie!

Tablica uwaga dzieci magnetyczna
KUPISZ TUTAJ!
Tablica uwaga dzieci składana
KUPISZ TUTAJ!
Tablica uwaga dzieci stała z kieszenią
KUPISZ TUTAJ!

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określają między innymi sposób oznakowania:

  • Produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przewożonych na terenie Polski – powinny być oznakowane w widocznym miejscu za pomocą sformułowania „Kategoria 1 – wyłącznie do usunięcia”.
  • Materiały kategorii 2 (inne niż obornik i treść przewodu pokarmowego) oraz produkty pochodne przewożone na terenie Polski powinny być oznakowane w widocznym miejscu za pomocą sformułowania „Kategoria 2 – nie do spożycia przez zwierzęta”.
  • Materiały kategorii 2 (obornik lub treść przewodu pokarmowego) przewożone na terenie Polski powinny być oznakowane w widocznym miejscu za pomocą sformułowania „Kategoria 2 – obornik”. Rozporządzenie nie określa wielkości napisu.
  • Materiały kategorii 3 oraz produkty pochodne przewożone na terenie Polski powinny być oznakowane w widocznym miejscu za pomocą sformułowania „Kategoria 3 – nie do spożycia przez ludzi”.

Rozporządzenie nie określa wielkości napisu. Nasze tablice spełniają wymogi Rozporządzenia!

Tablica kategoria 1 - wyłącznie do usunięcia
KUPISZ TUTAJ!
Tablica informacyjna Kat 2 - wykonana na zamówienie
KUPISZ TUTAJ!
Tablica kategoria 2 - obornik
KUPISZ TUTAJ!
Tablica kategoria 3 - nie do spożycia przez ludzi
KUPISZ TUTAJ!

Tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się

Trójkątna tablica wyróżniająca to obowiązkowe oznakowanie ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami. Trójkąt powinien być umieszczony z tyłu pojazdu prostopadle i symetrycznie do osi podłużnej oraz prostopadle do powierzchni jezdni. Wierzchołek trójkąta kierujemy ku górze. W przypadku łączenia pojazdów tablica wymagana jest jedynie na ostatnim pojeździe.

Tablica wykonana jest zgodnie z wymogami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym – zarówno jej wymiary jak i materiały. Środek trójkąta wykonany jest z czerwonego materiału fluorescencyjnego, a brzegi z czerwonego materiału odblaskowego.

Tablica jest zgodna z EKG ONZ Nr 69 Certyfikat ITS Homologacja E 20.

KUPISZ TUTAJ!

Ustawa dodatkowo reguluje usytuowanie tablicy. Powinna być ona umieszczona tak, aby jej dolna krawędź nie była niżej niż 0.5m, a górny wierzchołek – nie wyżej niż 1.5m od powierzchni jezdni. Jeżeli konstrukcja pojazdu uniemożliwia zachowanie tej wysokości – dopuszcza się 2.5m.

Tablice ADR – pojazd przewożący materiały niebezpieczne

Tablica ADR barwy pomarańczowej z czarną ramką służy do oznaczania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w sztukach przesyłki (bębny, skrzynie, butle, kanistry, naczynia, pojemniki lub bez opakowań). Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w cysternach lub luzem powinny zawierać dodatkowo tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia.

Pojazd samochodowy sam lub z przyczepą (naczepą), przewożący towary niebezpieczne, obowiązkowo powinien być oznakowany prostokątnymi tablicami barwy pomarańczowej – z przodu i z tyłu.

Zgodnie z wymogami tablica ADR, którą oferujemy ma wymiary 40 x 30 cm. Szerokość czarnej nieodblaskowej ramki wynosi 1.5 cm. W przypadku małych pojazdów (gdy zamontowanie dużej tablicy ADR jest uniemożliwione) dopuszcza się stosowanie mniejszych tablic o wymiarach 30 x 12 cm.

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom, które obowiązują we wszystkich państwach Europy pod nazwą Umowa Europejska ADR (Dz. U. poz. 815). Dodatkowo w naszym kraju obowiązuje ustawa z dnia 11 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).

W naszej ofercie znajdziecie pomarańczowe tablice ADR: składana (łamana), stała z kieszenią, składana mała (30 cm x 12 cm), tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia.

KUPISZ TUTAJ!
Tablica wyróżniająca ADR
KUPISZ TUTAJ!

Tablica TIR

Tablica TIR to obowiązkowe oznakowanie pojazdów ciężarowych korzystających z ułatwień celnych czyli dokonujących przewozu pod osłoną karnetu TIR. Zgodnie z wymaganiami tablice powinny być umieszczone z przodu i z tyłu pojazdu w sposób, który umożliwia ich wyraźną widoczność. Tablica powinna mieć niebieskie tło z białym literowym skrótem TIR.

Tablica TIR stała
KUPISZ TUTAJ!
Tablica TIR składana
KUPISZ TUTAJ!

Ładunki ponadgabarytowe

Każdy ładunek wystający poza przednią lub tylną płaszczyznę (jeżeli wystaje na długość dłuższą nić 0.5 m) obrysu pojazdu musi być odpowiednio oznaczony.

Ładunek wystający za tylną płaszczyznę samochodu ciężarowego, jego przyczepy lub naczepy, nie może wystawać na odległość większą niż 2 m (wyjątek stanowią naczepy kłonicowe do przewozu drewna). Wystający element powinien być oznaczony za pomocą białych i czerwonych pasów (minimum po dwa pasy każdego koloru), tak aby ich łączna powierzchnia nie była mniejsza niż 1 m2.

Oznaczenie można umieszczać bezpośrednio na ładunku, na specjalnej tarczy stanowiącej element oznaczenia lub na elemencie zawieszonym przy tylnej krawędzi ładunku. W warunkach ograniczonej widoczności niezbędne jest przymocowanie do ładunku światła odblaskowego w kolorze czerwonym, poza którym konieczne jest zamontowanie stałego, czerwonego światła.

W przypadku ładunku wystającego za przednią płaszczyznę samochodu ciężarowego nie może on wystawać więcej niż 0.5 m. Wystający element powinien być oznaczony dwoma białymi i czerwonymi pasami. W przypadku jazdy w trudnych warunkach pogodowych lub przy słabej widoczności należy umieścić dodatkowo białe światło odblaskowe.

W naszej ofercie dostępne są tablice z czerwonymi i z białymi lampkami oraz bez lampek.

Tablica wyróżniająca gabaryt - z czerwoną lampką
KUPISZ TUTAJ!
Tablica wyróżniająca gabaryt - z białą lampką
KUPISZ TUTAJ!

Znak „LQ” – towary niebezpieczne w ograniczonych ilościach

Tablica LQ (Limited Quantities) przeznaczona jest dla jednostek transportowych (pojazdów samochodowych z przyczepą lub bez) o dopuszczalnej masie całkowitej 12 t, przewożących powyżej 8 ton brutto towarów niebezpiecznych pakowanych w ograniczonych ilościach, powinny być oznakowane z przodu i z tyłu tablicą „LQ”. Znak LQ może być zarówno tablicą jak i nalepką.

Kwadratowa tablica obrócona o kąt 45 stopni, o białym tle i „pobrudzonymi” dwoma rogami jest obecnie jedynym prawidłowym oznakowaniem LQ. Z końcem czerwca 2015 przestały obowiązywać oznaczenia pojazdów o treści LTD QTY. Minimalne wymiarach tablicy to 250 x 250 mm.

KUPISZ TUTAJ!

Tablica ryba i drzewo – substancje szkodliwe dla środowiska

Dla materiałów zagrażających środowisku. symbol zdechłej ryby i uschniętego drzewa.

Oznaczenie obejmuje materiały szkodliwe dla środowiska z wyłączeniem pojedynczych sztuk przesyłki oraz opakowań kombinowanych zawierających wewnętrzne opakowania, jeżeli zawierają mniej niż 5 litrów cieczy, lub mniej niż 5 kilogramów ciał stałych.

KUPISZ TUTAJ!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Tablice wyróżniające i informacyjne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *